Grant dla pielęgniarek PDPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej “Feniks” w Skoczowie przystąpił do programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zawarł umowę o powierzenie grantu. Umowa została zawarta pomiędzy NFZ- Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach reprezentowanym przez prezesa NFZ oraz Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez Dyrektora PDPS ”Feniks” w Skoczowie. Grant objął realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

logotypy UE i RP logotyp MZlogotyp NFZ