PRACA SOCJALNA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

          W Warsztacie zatrudniony jest pracownik socjalny, który równocześnie pełni funkcję instruktora zawodu. W swojej pracy wspiera on uczestników w załatwianiu i rozwiązywaniu codziennych spraw oraz trudności, zarówno w sferze społecznej jak i osobistej. Odpowiedzialny jest również za stały kontakt z rodzinami/opiekunami prawnymi uczestników oraz placówkami, które służą wsparciem osobom niepełnosprawnym.

           Jako instruktor zawodu poznaje mocne i słabe strony uczestników, ich możliwości psychofizyczne, zainteresowania oraz cechy osobowości. Wykorzystując zasoby osobiste uczestników Warsztatu poszukuje atrakcyjnych kursów i szkoleń, które umożliwiają samorozwój oraz podnoszenie kwalifikacji co zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Uczestnicy kursu grafiki komputerowej z prowadzącym

    Uczestnicy kursu grafiki komputerowej z prowadzącym

  • Powiększ zdjęcie Uczestnicy zajęć podczas targów pracy

    Uczestnicy zajęć podczas targów pracy