DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Administracyjno-Gospodarczy

W tym miejscu swoją pracę wykonują pracownicy niemający bezpośredniego, codziennego kontaktu z Mieszkańcami Domu. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych tego działu należy prawidłowe prowadzenie rachunkowości finansowej Domu oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kuchni, pralni jak i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu i urządzeń Domu. Funkcjonowanie tego działu ma wpływ na tworzenie Podopiecznym Placówki warunków do godnego i bezpiecznego życia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie sala konferencyjna

    sala konferencyjna

  • Powiększ zdjęcie hol w dziale administracyjnym

    hol w dziale administracyjnym