Wznowienie zajęć stacjonarnych w WTZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Uczestnicy zajęć WTZ w Drogomyślu, Rodzice, Opiekunowie 

 

W związku z umożliwieniem wznowienia działalności Warsztatu w formie stacjonarnej, informujemy iż Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez PDPS „Feniks” w Skoczowie wznawia zajęcia stacjonarne od piątku 7 maja 2021 r. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o rekomendacje wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną. O szczegółach dotyczących organizacji zajęć i zasad funkcjonowania Warsztatu będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Z poważaniem

Sebastian Słonina

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu