OFERTA WARSZTATU

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, prowadzi kompleksową rehabilitację 70 osób. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, oraz aktywizacja zawodowa. Uczestnikami zajęć w WTZ są osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, natomiast cechą wspólną jest zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do udziału w terapii zajęciowej.

Warsztat działa 5 dni w tygodniu, prowadząc zajęcia w specjalistycznych pracowniach:

W Warsztacie prowadzona jest rekreacja ruchowa, na bieżąco jest udzielana pomoc psychologiczna. Wszyscy uczestnicy zajęć są objęci treningiem ekonomicznym. Działalność Warsztatu skupia się nie tylko na terapii pracą, ale również na organizowaniu i aktywnym uczestniczeniu w wielu zajęciach uspołeczniających, integracyjnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Udział w zajęciach Warsztatu jest bezpłatny.

Relacje z bieżących wydarzeń z życia Warsztatu można śledzić na FACEBOOK