RADA MIESZKAŃCÓW

W domu działa samorząd mieszkańców reprezentowany przez jego przedstawicieli, tworzących Radę Mieszkańców, w składzie:

Rada Mieszkańców reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców Domu. Rada ma prawo zgłaszania wniosków do kierownictwa Domu, dotyczących organizacji życia codziennego mieszkańców. Członkowie Rady przyjmują od pozostałych mieszkańców skargi i wnioski, przekazując je odpowiednim służbom Domu i uczestniczą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
 
W roku 2020 przewodniczącą Rady Mieszkańców jest Joanna Mueller, a członkami: Mirosław Wacławek oraz Jadwiga Rajca

 

Joanna Mueller zdjęcie legitymacyjne osoby                    Mirosław Wacławek zdjęcie legitymacyjne osoby                    Jadwiga Rajca zdjęcie legitymacyjne osoby         

   Joanna Mueller                       Mirosław Wacławek                         Jadwiga Rajca